Tijd voor een betere gezondheid

 
Registratienummer CAT beroepsvereniging: CM2841-01-01-20 level 5. 

Behandelcodes: 24000 Behandeling orthomoleculaire geneeskunde.

www.catcollectief.nl 

Registratienummer RBCZ:  200308R 

www.rbcz.nl


Beroepscode: 

Ik werk als CAT-collectief therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

  • Een CAT-therapeut belooft te handelen naar deze beroepscode.
  • Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt.
  • In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook.
  • Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd.
  • In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet.
  • Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts.
  • Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld.
  • Een CAT-therapeut respecteert het Collectief Alternatieve Therapeuten.

 

Klachtenprocedure.

Ik val al CAT-collectief therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling: www.gatgeschillen.nl.